ประวัติความเป็นมาของเรือนจำกลางชลบุรี

เรือนจำกลางชลบุรี ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี เป็นราชการบริหารส่วนกลาง เขต ๒ สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

 

สถานที่ตั้ง             เดิมอยู่เลขที่  ๑๓๕/๕ หมู่ ๒  ถนนพระยาสัจจา  ตำบลบ้านสวน  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  อยู่ห่างจากสถานีตำรวจภูธร                      จังหวัดชลบุรี ประมาณ  ๑.๓  กิโลเมตร  เปิดทำการเมื่อวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๒๙                           

ปัจจุบันย้ายหน่วยราชการมาอยู่เลขที่ ๑๒๓ หมู่ ๔ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๒๐ ตั้งแต่วันที่ ๘ตุลาคม๒๕๖๐ขนาดพื้นที่ ๔๖ไร่  ๑ งาน ๘๕.๖ ตารางวา